Stichting

Stichting Philips Harmonie – Eindhoven

Op 8 juni 1911 namen enkele Philips medewerkers het initiatief tot het oprichten van een eigen bedrijfsorkest, samengesteld uit enthousiaste amateurmuzikanten. Weinigen van hen zullen toen bevroed hebben dat dit orkest zou uitgroeien tot het muzikale visitekaartje van een wereldconcern.

Toch is daarmee geen woord teveel gezegd. De Philips Harmonie is in de loop der jaren immers geworden tot één van de meest vooraanstaande amateurmuziekgezelschappen van Europa. Bij talloze gelegenheden in binnen- en buitenland heeft het orkest een belangrijke ambassadeursfunctie voor Philips vervuld. De Harmonie is als het ware met het concern meegegroeid. Dat was mogelijk omdat het concern de Harmonie alle ruimte voor groei gaf.

De Philips Harmonie heeft duidelijk haar roots in Eindhoven. Niet alleen werd zij opgericht in een café aan de Markt in Eindhoven, ook een groot deel van de muzikale activiteiten heeft zich in Eindhoven afgespeeld. In het begin lag de nadruk vooral op het muzikaal ondersteunen van activiteiten van de Philips Gloeilampenfabrieken en serenades voor de familie Philips. Er werd gespeeld op menig personeelsfeest en bij de opening van weer een nieuwe fabriek. Na de Tweede Wereldoorlog groeide Philips explosief waardoor de Harmonie ook een meer internationale rol kreeg. Er werden regelmatig reizen naar o.a. Oostenrijk en Zwitserland gemaakt. In de loop van de decennia groeide de Harmonie met Philips mee; de leden verzorgden in de vijftiger jaren tot wel 50 (!) optredens per jaar.

Ook de succesvolle zusterclub ‘Philips Sport Vereniging’ werd vaak en graag terzijde gestaan. Een leuk detail is dat het huidige PSV clublied oorspronkelijk is geschreven voor de familie Philips in 1937 door een van de eerste dirigenten van het orkest, Cees van der Weijden. Later werd deze ‘Philips mars’ van een nieuwe tekst voorzien: het bekende ‘Voor Rood-Wit Gezongen’. In aanvang waren alle muzikanten werkzaam binnen het Philips concern. Door verkoop, sluiting en verplaatsing van bedrijfsactiviteiten en het feit dat het hoge muzikale niveau het vrijwel onmogelijk maakt om een voltallig bezet harmonieorkest te rekruteren uit lokale Philipsmedewerkers, is dit percentage gestaag afgenomen.

Als stichting heeft de Philips Harmonie in 2011 de eerbiedige leeftijd van 100 jaar bereikt. Het enthousiasme en de muzikale virtuositeit van de muzikanten doen echter anders vermoeden: het orkest is springlevend en heeft een grote club Vrienden. Talentvolle jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden als kandidaat-lid, omdat zij jeugdig enthousiasme meebrengen en vernieuwende ideeën. Het brengen van een kwalitatief hoogstaand, divers, vernieuwend en verrassend programma voor een groot publiek was en blijft de missie van de Philips Harmonie.